Việt Trì đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023

Ngày 27/9/2023, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình OCOP thành phố Việt Trì đã tổ chức đánh giá, phân hạng đối với các sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2023. Đồng chí Phạm Xuân Hiệp – Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND T hành phố, Chủ tịch Hội đồng OCOP chủ trì hội nghị.

Sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng OCOP năm 2023 của 5 đơn vị phường Dữu Lâu, Thanh Miếu và các xã Hy Cương, Phượng Lâu, Hùng Lô. Trong 08 sản phẩm tham gia năm nay, có 6 sản phẩm đề xuất phân hạng 3 sao là: Đông trùng hạ thảo Hương Phúc, Nấm đông trùng hạ thảo ECO, Mật ong An Phượng, Thịt chua Bảo Vinh, Thịt chua ống nứa; Bánh chưng Ninh Hằng. Sản phẩm mỳ gạo Hùng Lô loại đặc biệt đề xuất đánh giá lại và sản phẩm mỳ gạo sinh ra từ làng nâng hạng 5 sao.

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023 có sự tham gia của đại diện các sở, ngành chuyên môn của tỉnh đã cùng đánh giá các tiêu chí, chấm điểm thông qua hồ sơ sản phẩm và mẫu sản phẩm. Qua thảo luận, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đánh giá cao các chủ thể đã có sự đầu tư, chuẩn bị chu đáo, hầu hết các sản phẩm được sản xuất đảm bảo quy trình, chất lượng và đã có thương hiệu, uy tín trên thị trường. Các sản phẩm tham gia năm nay phong phú về chủng loại, bước đầu khơi dậy tiềm năng, thế mạnh về nguyên liệu và sử dụng lao động địa phương.

Trên cơ sở các tiêu chí, các thành viên Hội đồng đã đánh giá và chấm điểm cho các sản phẩm tham gia chương trình.

Bài viết liên quan