QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định nội dung chi và mức chi của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Phú Thọ

Quyết định Số:  18 /2023/QĐ-UBND ngày 06/09/2023 của UBND tỉnh Phú Thọ Ban hành Quy định nội dung chi và mức chi của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Phú Thọ.

Tải về
Bài viết liên quan