Các khu dân cư xã Trưng Vương từng bước nâng cao hiệu quả triển khai xây dựng mô hình điểm chữa cháy công cộng và mô hình Tổ liên gia An toàn Phòng cháy, chữa cháy.

Từ khi UBND xã Trưng Vương triển khai xây dựng mô hình điểm chữa cháy công cộng và mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC tới các khu dân cư trên địa bàn xã. Ngay khi triển khai mô hình, Công an xã đã phối hợp với cơ quan chuyên môn đã phổ biến những kiến thức về đảm bảo an toàn PCCC, PCCN đến tưng khu dân cư… Đẩy mạnh hiệu quả chất lượng mô hình phòng cháy, chữa cháy. Khu 7, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì trong thời gian qua đã tích cực triển khai cuộc vận động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu 01 bình cứu hỏa. Đến nay ngày 28/11. Khu 7 ngoài các hộ kinh doanh, sản xuất… đã trang bị rồi. Còn lại các hộ gia đình bước đầu hưởng ứng cuộc vận động đã đăng ký và mua 180 bình cứu hỏa. Trong ngày 28/11/2023 khu dân cư đã cấp phát và hướng dẫn sử dụng tới các hộ gia đình, thời gian tới tiếp tục vận động nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng nâng cao chất lượng hiệu quả mô hình…

 

 

 

Nguồn: Nguyễn Đức Phúc – Trưởng khu 7, xã Trưng Vương

Bài viết liên quan