Công ty TNHH Hoàng Phương Việt Trì

Địa chỉ: Phường Minh Phương – TP. Việt Trì – Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3666.789
Email: cuahoangphuong@gmail.com